Om GDPR


 OM GDPR


Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet.


När den börjar gälla den 25:e maj 2018 ersätter den i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren.


Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns


.Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.