Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Skapad 2018-05-25


PERSONUPPGIFTSANSVARIG


Ekets Hundarena AB är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker på Ekets Hundarena AB.

Som personaluppgiftsansvarig tar Ekets Hundarena AB ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller tar del av vid köp.


VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?


Det är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan identifiera en person, såsom exempelvis namn, adress, mejl, bilder, ljudupptagningar och videoinspelningar.


VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?


Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, hundnamn, hundras och betalningsinformation.


HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH I VILKET SYFTE?


Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss vid förfrågningar o produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Ekets Hundarena AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Vi använder dina personuppgifter i samband med betalningar för hyra av arenan, när du går kurs hos oss, deltar på föreläsningar, handlar produkter i hundshoppen eller när vi gör utskick om vår verksamhet.


TILL VEM ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Instruktörerna som håller en del av våra kurser får en deltagarlista med aktuella personuppgifter. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till andra företag.


SÄKERHET.


Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust samt otillåten användning, spridning eller tillgång till uppgifterna.

Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten kring dina personuppgifter.


RÄTTEN TILL DINA PERSONUPPGIFTER - RÄTTELSE, TILLÄGG ELLER RADERING.


Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina peronsuppgifter eller raderar vissa av dina personuppgifter . Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Ekets Hundarena AB.


DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR


info@eketshundarena.se