HEIDI PENTTILÄ - AGILITYKURS

AGILITYKURS FÖR HEIDI PENTTILÄVi har precis haft en fantastikt lärorik agilitykurs för Heidi Penttilä. 


Tanken är att Heidi ska komma tillbaka till oss och hålla kurs, några datum har vi inte än men så fort vi har det läggs det ut här.Varför skall varje förare utveckla sin förmåga att kunna analysera banan för att bli en bättre agilityförare?

Vilka fenomen är vanliga på banor som varje förare borde veta?

Hur ser olika handlingsalternativ ut från hundens perspektiv? Vilka är de viktigaste bananalysfenomenen som varje förare som deltar på tävling borde veta?

Vilket handlingsalternativ (framförbyte, bakombyte, blindbyte) borde ekipaget välja?

Hur skall man förbättra hundens slalom?

Vem och vad bestämmer vilka handlingsalternativ just du skall välja?


Detta är några av de frågor som kommer besvaras under kursen. Vi kommer att gå igenom bananalys och planering av prestationen för att sedan testa det i praktiken. Vi kommer att sätta mycket fokus på banvandringsteknik och lära oss att förstå hur hundarna tänker på banan.